Boolzay היא חברת הפקות ואירועים בסדרי גודל משתנה המתמחה בעיקר באירועי מוזיקהץ על המתיוג של החברה להיות כיפיף מזמין וזכיר