[ReL]

השבחת מגורים לונדון

PALGRAVE GARDENS

PALGRAVE GARDENS

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
#237857845
לקוח [CBG]
הבריף

השבחת נדל״ן

מה נעשה

הביניין הינו ביניין ותיק במרכז לונדון. מטרת הפרוייקט הייתה למקסם את הערך של הביניין על מנת להעלות את מחירו במכירה. הפרוייקט כלל הצעות שונות לשיפור הקיים

geomanist