פסיפס הינו מרכז קהילתי אשר מייתר פעילויות שונות שמטרתן לערב תרבויות שונות בתוך העיר לוד. המטרה של המרכז היא צימצום הפערים, והניכור בין תרבויות שונות מתוך חתירה לשלום ואחווה שיתופית.