[CoM]

עמותה קהילתית

PSIFAS

PSIFAS

#53959606
לקוח [Psifas]
הבריף

מיתוג למרכז רב תחומי בלוד שמטרתו לקרב תרבויות שונות בתוך העיר.

מה נעשה

פסיפס הינו מרכז קהילתי אשר מייתר פעילויות שונות שמטרתן לערב תרבויות שונות בתוך העיר לוד. המטרה של המרכז היא צימצום הפערים, והניכור בין תרבויות שונות מתוך חתירה לשלום ואחווה שיתופית.

Color Palette

Typography

geomanist