מיתוג במרחב

Graphic implementation makes a great difference

מיתוג במרחב הוא יישום אלמנטים גרפיים במרחב החלל הפיזי. אנו מציעים אופציה למימוש חזון המיתוג בחלל הפנים ע"י אלמנטיים גרפיים. שילוב מיתוג במרחב לאחר עיצוב פנים הוא הכרח והרוח בתוך עיצוב הפנים החדש, אך מתאפשר גם ללא עיצוב פנים.

 

 כולל: הלבשה גרפית לחלל – פוסטרים, אלמנטים גרפיים, חיפויים, אלמנטים המשתלבים

 בחלל קיים ועוד

 

geomanist