מיתוג במרחב

Graphic Implementation Makes
A Great Difference

מיתוג במרחב הוא יישום אלמנטים גרפיים במרחב החלל הפיזי. אנו מציעים אופציה למימוש חזון המיתוג בחלל הפנים על-ידי אלמנטיים גרפיים. שילוב מיתוג במרחב לאחר עיצוב פנים הוא הכרח והרוח בתוך עיצוב הפנים החדש

 

 כולל: הלבשה גרפית לחלל – פוסטרים, אלמנטים גרפיים, חיפויים, אלמנטים המשתלבים

 בחלל קיים ועוד

 

geomanist