AROMA TLV

ארומה ת״א היא מוסד בת״א. היא חלק מהנוף האורבני וחלק משגרת היום יום של האנשים החיים בה והמבקרים בה. המתיוג מחדש בא להדגיש את מהותה כחלק אורגני ביום יום תוך דגש על מגוון ובידול המוצרים הרב בה. הסטודיו תמך בכל מהפך המתיוג וכמו כן על עיצוב המשרדים ואלמנטים לסניפים.

Nimrod Saunders | צילום תדמית: נמרוד סונדרס