חברת משהב היא חברת נדל״ן ותיקה. מטרת המיתוג מחדש הייתה לרענן את הפנים של החברה בציפייה לפנות לקהלים צעירים אך עדיין לשמר את ערכי הציונות הלאומית של החברה והיושבים בראשה