STRAUSS

שטראוס, לשעבר שטראוס אסטרטגיה, היא חברה אשר מניעה תהליכים עצומים בחברות עצומות במגע הכי אישי שיש. וזה מה שהופך אותם לאדירים. שטראוס אסטרטגיה הגיעו אלינו על מנת לעבור תהליך ריברנדינג כולל עיצוב פנים של המשרדים החדשים.

צילום המשרדים: יואב גורין