[ReL]

חברת נדל"ן

MISHAB

MISHAB REAL ESTATE

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
#539389434
לקוח [Mishab]
הבריף

מיתוג מחדש לחברת הנדל״ן משהב

מה נעשה

חברת משהב היא חברת נדל״ן ותיקה. מטרת המיתוג מחדש הייתה לרענן את הפנים של החברה בציפייה לפנות לקהלים צעירים אך עדיין לשמר את ערכי הציונות הלאומית של החברה והיושבים בראשה

h2opuredesign_website_clients_logos_mashahab
h2o pure design mishab logo before and after

מתוך התהליך

geomanist